8 sekunder

Det är allt vi får innan du slutar läsa; praktiskt taget en kortare stund av uppmärksamhet än en typisk guldfisk, enligt en studie från Microsoft.

Den ungefärliga koncentrationsförmågan hos den notoriskt dåligt fokuserade guldfisken är nio sekunder. Enligt en studie från Microsoft förlorar människor nu sin koncentration efter ungefär åtta sekunder; detta i sviterna av den alltmer digitala vardagen och dess påverkan på hjärnan.

2000 personer i Kanada deltog i studien och 112 av deltagarnas hjärnaktivitet mättes med ElektroEncefaloGrafi (EEG). “Storförbrukande flerskärmsanvändare har svårt att filtrera bort irrelevant stimulans — de är lättdistraherade av de olika kanalernas mediaströmmar”, lyder studien. Microsoft spekulerar kring att förändringarna är ett resultat av hjärnans benägenhet att justera sig själv efter hand, och den kortare uppmärksamheten som delges är en sidoeffekt av utvecklingen av det mobila internetet.

En annan studie från Pitney Bowes visar att 32 % av de tillfrågade i en grupp på 3246 personer hävdar att det tar fem sekunder innan de inser om ett reklamutskick är relevant för dem, 27 % att de direkt inser det och 18 % att det tar ca sex till tio sekunder. Men samtidigt svarade över hälften att de agerar direkt på cirka en fjärdedel av det marknadsförings-material de tar del av, oavsett kanal.

Detta innebär så klart en stor kon-kurrens om läsarens uppmärksamhet för de som arbetar med direktreklam. Budskapet måste vara i klarspråk och enkelt formulerat, avsändaren tydlig och uppmaningen till handling lättförstådd och attraktiv för mottagaren.

Detta kan översättas till följande när det gäller välkomstbrevet:

Vad vill du förmedla under dina åtta sekunder? Håll texten kort, konscis och relevant till utskicket. Undvik utläggningar om än det ena än det andra. Vad erbjuder ni? Är det ett måste att lista alla varumärken eller räcker det att ni säljer kläder för dam, herr och barn? Erbjuder ni däck från 20 leverantörer, men gemene man känner endast till de fyra största?

Vem är du? En logotyp och ett företagsnamn. Har man ingen logotyp bör ändå företagsnamnet framträda tydligt och signifikant avskiljt från övriga kontaktuppgifter och brödtext.

Uppmana till handling. Har man ägnat sina åtta sekunder av uppmärksamhet kan det vara positivt med ett riktigt bra erbjudande eller en uppmaning som man tar till sig på slutet av layouten. Halva priset på veckans matinköp eller en uppmaning om att lista sig på sin nya vårdcentral kan vara positivt för många. Utan en tydlig uppmaning till handling sjunker troligtvis utfallet av kampanjen och läsaren skiftar fokus till annat.

Har man luft mellan raderna, behagliga färger på text, bild och plattor för att öka läsbarheten, vilket är viktigt för både gammal som ung, bidrar även det till ökad svarsfrekvens.

Tydliga kontaktuppgifter. Hur vill du att mottagen ska ta nästa steg? Har ni en samtidig kampanj på Facebook, Instagram eller en helt ny hemsida? Låt dessa uppgifter vara lätta att se och hitta på din layout.

Lycka till med layouten!

Mycket att hålla reda på? Vår grafiker hjälper gärna till att formge er layout enligt listade premisser och era önskemål!

Källor: Time Magazine, Time.com: ” You Now Have a Shorter Attention Span Than a Goldfish”, 2015, Aftonbladet, Aftonbladet.se ”Åtta sekunder – sen svajpar de vidare”, 2016, Coleman Parks for Pitney Bowes, ”Five Second Rule” whitepaper, 2016.