Direktreklam driver trafik

84 procent agerar på intressanta erbjudanden de får i sin postlåda enligt Postnords årliga undersökning DR-monitorn. Detta bevisar att direktreklamen i postlådan är en uppskattad kanal hos mottagarna.

Direktreklamen i postlådan gillas för att den är användbar och också den kanal där flest svenskar vill få erbjudanden och reklam från företag där de bor, långt mer uppskattad än reklam via tv och sociala medier.

– Planering och möjligheten att hålla sig à jour med aktuella priserbjudanden verkar återigen vara de två främsta drivkrafterna till varför konsumenter väljer att ta del av DR, konstaterar Karin Nilsson, Nordic Insight Manager inom PostNords affärsområde Communication Services.

När det gäller att trigga köp hamnar postlådan också i topp. Av de tillfrågade som köpt en vara som de fick tips om i reklam svarar var fjärde, 26 procent, att de fick tipset i postlådan. Det är mer än dubbelt så många som fått tipset via sociala medier, 11 procent, eller en tidningsannons med 11 procent. Fler än sju av tio svenskar har köpt något i butik till följd av reklam i postlådan, medan 57 procent handlat på nätet, vilket visar att fysisk direktreklam driver trafik både off- och online.

DR fyller många funktioner för många olika människor och leder till såväl digitala som fysiska åtgärder; en del väljer att ta med erbjudandet till butiken, medan andra triggas att söka mer information på nätet. Närmare fyra av tio svenskar, 39 procent, går in på butikens hemsida efter att ha fått direktreklam som intresserar dem, 32 procent besöker själva butiken och var fjärde, 26 procent, kollar upp varan på en prisjämförelsesajt.

Allra starkast position har direktreklam när det gäller att förmedla personligt riktade erbjudanden samt lokal reklam, visar DR-monitorn. Sammantaget vidtar hela 84 procent av konsumenterna någon form av åtgärd efter att de sett ett DR-utskick som intresserar dem och hälften sparar intressanta erbjudanden, i snitt fyra dagar. 54 procent har vid något tillfälle gjort någon form av aktivitet på sociala medier efter att de fått ett DR-utskick. Det verkar alltså som att DR lever vidare på många olika sätt!

Välkomstbreven torde således vara en bra ingångskanal för att generera både butiksbesök och onlinekontakt med nya kunder.

50 % sparar intressant direktreklam.

2 % har anmält sin adress till NIX-registret

Källa: DR-Monitorn 2018, PostNord.