Integritetspolicy

Vi följer de krav och riktlinjer som är del av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018. Så här hanterar vi personuppgifter kring adresser för välkomstbreven.

Adresser (namn och postadress) till nyinflyttade kommunbytare beställs via återförsäljaren Bisnode från SPAR (Statens PersonAdressRegister) med syfte att skicka välkomstbrev innehållande olika erbjudanden dvs direktmarknadsföring. Leverans av adresserna sker via mail för användande vid ett tillfälle inom tre månader. I normalfallet används adresserna inom en vecka efter leverans, därefter är de förverkade hos oss. Adresserna sparas tre månader för möjlig efterkontroll. Därefter raderas namnen i filen. Postadresserna sparas årsvis för statistisk uppföljning innan de raderas.

Läs mer om den nya dataskyddsförordningen och vad den innebär för dig hos Datainspektionen.

 

Personuppgiftsansvarig

Anders Sjöberg040-643 07 40anders@marknadsfokus.se